Sønderho

{{vm.getLabel('Global.Loading')}}

{{getLabel('Filters.Advanced')}}

{{vm.getAdvancedFilterTitle()}}
{{vm.getShowHideAdvancedFilterLabel()}}
{{vm.getShowHideAdvancedFilterLabel()}}

{{vm.getShowHideAdvancedFilterLabel()}}

Vis flere filtre

På Fanøs sydspids ligger den idylliske landsby Sønderho.

Med udsigt til Mandø og Ribe, er Sønderho et fredeligt lille sted med knap 400 fastboende. Sønderho er beliggende sydligt på Fanø, hvor byen pryder spidsen af øen med sin smukke grønne natur og traditionelle Fanøhuse. I 2011 blev Sønderho kåret til Danmarks smukkeste landsby, en kåring landsbyboerne er meget stolte af. Kåringen er forståelig, for Sønderho er i sandhed smuk, og med dens smalle krogede gader inviterer den til at gå på opdagelse i byens idylliske charme. Størstedelen af de traditionelle Fanøhuse stammer fra midten af 1700-tallet og 100 år frem. I denne periode var Sønderho en stor og vigtig søfartsby på den jyske vestkyst. En del af havnen og værftsområdet lå før i tiden i en bugt nordligt ved Sønderho. I dag er det meste af området sandet til og blevet til flotte engområder. Dog arbejdes der på at genetablere sejlrenden ved Sønderho, således at man, i en mindre båd, kan sejle til Sønderho. Udover charme og den særlige stemning af søfartsby, kan Sønderho byde på mange forskellige seværdigheder og et udvalg af museer. Byen har beholdt sine historiske rødder, og det er bestemt værd at opleve denne perle af en søfartsby. Byen har desuden et fint udvalg af cafeer og restauranter. Prøv f.eks den traditionelle egnsret "Bakskuld" på Sønderho Kro fra 1722, eller hvad med en øl fra Fanø Bryghus på Café Nanas Stue? Sidstnævnte rummer i øvrigt en fantastisk samling af gamle "Fanøfliser", som er importerede hollandske kakler, hjembragt af datidens Fanø-sømænd. Fanøfliserne blev brugt som dekoration i mange af de traditionelle, gamle Fanøhuse.

Sommerhuse i Sønderho
{{loadingLabel}}
{{noHousesLabel}}

Sønderhodag – 3. søndag i juli hvert år

Sønderhoningerne har deres helt egen festdag, Sønderhodagen, der afholdes den 3. søndag i juli hvert år til ære for byen og dens stolte traditioner. På denne dag vises de traditionelle, gamle egnsdragter frem, og man kan følge det særlige brudeoptog fra havnen, i folkemunde kaldt Børsen, mod Møllebanken ved den gamle mølle. Når brudeoptoget har rundet Møllebanken, fortsætter festlighederne med dans og musik til den lyse morgen i byens gader og i Sønderho forsamlingshus. Snyd ikke jer selv for oplevelsen af Sønderhodagen. En festdag både lokale og gæster ser frem til. Læs mere om Sønderhodagen her

Seværdigheder i Sønderho 

Kåveren

Danmarks ældste sømærke (pejlemærke) fra 1624 er fra Sønderho og kaldes Kåveren (Æ Kåver). Oprindeligt var der to pejlemærker, der var placeret således, at man kunne se det bagerste pejlemærke gennem det forreste, når man skulle navigere fra havet ind til Sønderho havn. De to pejlemærker væltede dog i en storm i 1930. I 2011 blev det ene pejlemærke genopført.

Børsen (Sønderho Havn)

Børsen er det tilnavn, som den lille plads ved Sønderho Havn har fået. Tilnavnet refererer naturligvis til Børsen i København, et sted hvor tingene sker. Ved Børsen i Sønderho sad Sønderhoningerne ofte, på den dertil indrettede bænk, og vendte verdenssituationen med hinanden. I dag bliver bænken og pladsen også brugt til lokale arrangementer og er et yndet opholdssted. Det er også her, man kan finde stormflodssøjlen, som angiver, hvor højt vandet har stået under tidligere storme. Sønderho Havn (det ligner ikke en havn, men det har den fungeret som tidligere) har været Danmarks 2. største havn i midten af 1800-tallet. Kun overgået af Københavns Havn. Herfra blev der bygget og udskibet rigtig mange sejlskibe. Desværre er Sønderho Havn, gennem de seneste årtier, sandet til. Der arbejdes dog på at udgrave sejlrenden ind til Sønderho Havn, så der kan komme mindre både sejlende til Sønderho igen. Kommer du forbi Sønderho, så tag et smut forbi Børsen med blikket rettet ud over havet og forestil dig en tid uden biler, hvor langt den største del af transporten foregik via havvejen.

Sønderho Kirke 

Når du besøger Sønderho, bør du tage et smut forbi Sønderho Kirke. Kirken blev opført i 1782 og er bygget som et smalt langskib med et tværskib bygget ind i konstruktion på traditionel vis. Det er tydeligt, at Kirkens udsmykning er påvirket af Sønderhos historie som søfartsby, da kirken er den kirke i Danmark, der har flest kirkeskibe - den har hele 15 skibe i alt.

Monument for de faldne Søfolk

Når du alligevel er henne for at beundre Sønderhos specielle kirke, bør du lægge vejen forbi ”den nye kirkegård” fra 1923. Kirkegården har den særegne detalje, at der er opført et fint bronzemonument. Bronzemonumentet forestiller en Sønderho-kone og hendes to børn, der kigger længselsfuldt ud mod bugten i håbet om at se deres mand og far vende hjem fra sin lange rejse på det barske hav. Når sømændene var ude, var de ofte afsted i tre eller fire år ad gangen. Forestil dig at skulle undvære din partner så længe og slet ikke vide, om vedkommende kommer hjem igen. Det har bestemt været barskt for mange familier, og derfor har man valgt at opføre dette monument for at mindes de søfolk, der ”blev” på havet i perioden fra midten af 1800-tallet til udgangen af anden verdenskrig.

Sønderho Mølle

En anden oplevelse i Sønderho, der er et besøg værd, er Sønderho Mølle. En smuk mølle fra 1895 der er bygget efter den hollandske byggestil. Grundet tidens slid var møllen i sin tid dømt til nedrivning, men det lavede kunstmaler Heinrich Dohm og Journalist Niels Th. Jerne om på i 1928, da de købte møllen i forskud for Fonden Gamle Sønderho. Møllen er derfor siden blevet restaureret af flere omgange og bevaret, sådan at alle den dag i dag kan få glæde af den. Når du betages af Sønderho Mølle, kan du købe en pose af møllens eget malede mel med dig hjem som et kærkomment minde i tiden efter ferien.

Fajance-hundene

Denne seværdighed er lidt speciel, da den opleves ved at smugkigge ind ad vinduerne i Fanøhusene. Især husene i Sønderho har mange af disse "seværdigheder". I perioden fra 1860-1900 var disse fajance-hunde en populær souvenir, som søfolkene fra Fanø havde med hjem til konen eller kæresten fra engelsk havn. Hundene er altid i par, sidder på deres bagdele og er vendt mod hinanden. De er udført i fajance, oftest hvide med sorte snuder. De skulle efter sigende signalere troskab og tryghed. Hundene blev placeret i vindueskarmen og vendt med blikkene ind mod stuen, når manden var hjemme. Og omvendt når han var på havet. Manden var ofte på havet flere år ad gangen og det kunne jo være hårdt for den tilbageblevne hustru at skulle undvære ham. Det forlyder sig, at derfor blev fajance-hundene også brugt til at signalere, hvornår ”husvennen” kunne komme i huset. På havnen i Nordby står en skulptur med hundene – fremstillet af Poul Isbak.

Fanø Flisesamling

Fanø flisesamling er en af Danmarks smukkeste samlinger af hollandske vægfliser fra 1650 til 1900. Du finder samlingen på Café Nanas Stue i Sønderho, hvor du kan nyde en frokost i selskab med de smukke fliser.

Sønderhos museer

Fanø Kunstmuseum

Er du kunstinteresseret, bør du lægge en tur forbi Fanøs kunstmuseum, der blev etableret i 1992. Kunstmuseet har til huse i en af Sønderhos fredede bygninger. Det er en gammel købmandshandel og skibsproviant, som i dag danner ramme for den smukke kunst, der pryder museets vægge. Når du besøger museet, vil du opleve en kunstsamling med værker tilbage fra 1850. Det var Ruth Heinmann, der begyndte samlingen tilbage i 60’erne, hvor han blev støttet af en række prominente personer bl.a. statsminister Viggo Kampmann og kulturminister Julius Bomholt, der i 1971 oprettede en støtteforening. Kunstmuseet har en samling på mere end 1250 værker. Alle værkerne er knyttet til Fanø på den ene eller den anden måde. Det kan være et motiv fra Fanø, eller en kunstner fra Fanø, som har udformet værket. Samlingen har et bredt udvalg af stilarter og perioder, der spænder fra 1800-tallets romantiske afbildninger af Fanøs landskaber til værker af samtidskunstnere. Der vil bestemt være noget for enhver smag. Tag forbi Fanø kunstmuseum og se udviklingen af Fanø gennem kunstnernes kreative blik. For et dybere indblik i museets historie, arrangementer og udstillinger kan du læse mere her.

Sprøjtehuset

Sønderho er en traditionel by med en tæt bebyggelse af stråtækte huse. Der er ikke langt fra hus til hus, og ild kan nemt løbe løbsk, hvis ikke sønderhoningerne tager deres forholdsregler. Derfor blev den første brandsprøjte indkøbt til Sønderho i 1868, og det formodes, at brandberedskabets bygning blev købt ved samme lejlighed. Ikke blot havde sønderhoningerne det rigtige udstyr, de havde også en stor respekt for ildens kraft. Denne respekt kom fra søfolkets erfaring med brandfare om bord på skibene, og de gode vaner overførte søfolket til alle beboere i Sønderho. Brandberedskabet har betydet forskel mellem liv og død for sønderhoningerne, og derfor bevares det i dag som et museum. Tag forbi Sprøjtehuset  (Sønderho Brandmuseum) og få den fulde historie om Brandberedskabet og dets betydning for Sønderho. Læs mere her

Sønderho Gamle Redningsstation

I 1887 blev der opført et bådhus til en redningsbåd, der skulle bruges til at bjærge nødstedte til havs. Allerede 5 dage efter redningsbådens ankomst blev båd og materiel afprøvet. I 1956 fandt den sidste redningsaktion sted, med ro-redningsbåd. Læs mere her

Hannes Hus

Er du nysgerrig på, hvordan sønderhoningerne boede før i tiden? Hvis svaret er ja, lad da turen gå til Hannes Hus. Hannes Hus er det bedst bevarede eksempel på, hvordan det kunne se ud i de fine, traditionelle huse, der fylder i landsbybilledet i Sønderho. Hannes hus viser det fattige sømandshjem fra det 18. århundrede. Det giver et godt indblik i de levevilkår, der gjaldt for særligt de fattige søfolk, som levede dengang. Få stillet din nysgerrighed og tag tilbage i tiden under dit besøg i Hannes Hus.

Naturen i fokus

Nationalpark Vadehavet

Det er alment kendt, at vi i dag grupperer os i og omkring de store byer. Byerne er bekvemme at bo i, for her er vi tæt på arbejdet, indkøbsmuligheder og kulturelle oplevelser. Det ændrer dog ikke på, at vi oprindeligt har levet i, med og af naturen. Vi anlægger parker og grønne områder i byerne, så vi stadig kan være tæt på den natur, der bringer ro og lægger en dæmper på byens høje tempo. Længslen mod naturen er stadig et aktuelt tema, der blandt andet er opstået i kølvandet på industrialiseringen i Europa som en længsel mod tiden før, hvor vi levede tættere på naturen. I dag bevarer vi områder med særlig unik natur. Vi ønsker ikke at kultivere naturperlerne væk. Det er en væsentlig grund til, at Nationalpark Vadehavet blev til.

Fanø ligger midt i nationalparken. Parken blev indviet d. 16. oktober 2010 og er Danmarks hidtil største af slagsen. I begrundelsen nævnes, at Vadehavet har et enestående marsk- og tidevandsområde. Et særligt landskab med et stort og dynamisk økosystem. Det er et vigtigt område for trækfuglene, når de skal have en pause på deres færd, eller når fuglene skal bruge et godt sted at yngle. Området er desuden et fantastisk sted for opvæksten af fisk og havpattedyr som for eksempel sælen.

UNESCO’S verdensarv

I juni 2014 blev den danske del af Vadehavet udnævnt til verdensarv af UNESCO. Nationalpark Vadehavet er derfor blevet anerkendt i selskab med Egyptens pyramider og Grand Canyon i USA. Udpegelsen er en stor anerkendelse af det arbejde, der er gjort i bevarelsen og beskyttelsen af området.

Sønderho – oplev sælerne

Sønderho strand er ikke oplagt som badestrand. Denne del af stranden er til gengæld rigtig god, hvis du er på udkig efter natur, lange gåture og gerne vil opleve de store bestande af vadehavsfugle eller sæler. Ferie på Fanø er derfor ferie lige midt i Nationalpark Vadehavet. Her kan du se sæler på tæt hold. Det bedste sted at se sælerne er ved Galgerev ud for Sønderho. Her kan man se flokke af 200-700 spættede sæler ligge på sandbankerne. Hvis du gerne vil opleve sælerne med egne øjne, skal du booke et sommerhus eller en ferielejlighed ved os i juli og august. Er det gråsælerne, du er interesseret i, skal du booke i april og maj. Gråsælerne er et forholdsvist sjældent syn, de findes dog i vadehavet, hvor de, med deres dobbelte størrelse af spættede sæler, er et imponerende syn. Du kan dog opleve sæler på Fanø hele året, også om vinteren, men flere forår og sommer.

Sælsafari

Hos Club Fanø kan du under dit ophold booke en sælsafari. Det er en tur, hvor du kommer ud og ser sælerne sammen med en guide. ”Sælfølgelig” må du ikke gå glip af denne mulighed. Sælerne er populære dyr, særligt fordi de ser søde ud. De store sorte øjne og den bløde snude er ikke til at stå for, eller hvad med når de maver sig rundt i sandet? Hvis du har børn så bring dem med ud og se sælerne. Det er altid en stor oplevelse.

Skovlegepladsen

Fanøs smukke natur er oplagt til den aktive familie. En særlig populær destination, specielt med børn, er skovlegepladsen, der ligger i den store klitplantage. Skovlegepladsen er stor, og den lægger op til, at børnene bruger deres sanser og fantasi i legene særligt p.g.a. legepladsens brug af naturlige materialer. Træforhindringsbaner og skulpturer pryder pladsen og minder om, at naturen er en stor legeplads. Skovlegepladsen blev opført i 1997 og bliver til stadighed vedligeholdt, fordi den har så stor betydning for børnene på Fanø, og det gælder både gæster og indfødte. Pak madpakkerne og benyt den store grillplads med plads til ca. 50 personer når I begiver jer ud på skoveventyret ved legepladsen.

Cykeltur på Fanø

Fanø er med sine 56 kvadratkilometer en overkommelig ø, hvis du skal på cykelferie. Forholdene er optimale for cyklisterne. Cykelstier strækker sig mellem alle byerne, og distancerne er overkommelige. For eksempel er afstanden mellem Nordby og Sønderho på 12 km. Hvis du er en af dem, der ikke kan vente med at få spændt hjelmen og suse afsted med vinden i håret, imens du nyder et varieret og skønt naturlandskab, så er Fanø den rette destination for dig.