Tip til husejeren

 

Vil du selv klare slutrengøringen?
Hvis du er interesseret i selv at foretage slutrengøring af dit hus, kan du kontakte Danibo. Du vil naturligvis blive afregnet for dit arbejde.

Køb nye senge og nyt sengetøj hos Danibo
Danibo forhandler kvalitetssenge, dyner og puder til fornuftige priser. Sengene er boxsenge, som vi lagerfører i 3 størrelser. Vort sengetøj - allergivenlige dyner, hovedpuder og rullemadrasser - er alt sammen vaskbart og praktisk. Vi anbefaler at man ikke har dyner og puder med fjer og dun.

Vask af sengetøj
Vi har egne vaskemaskiner og tørretumbler med stor kapacitet og er således i stand til at hjælpe dig med vask af sengetøj og gardiner i dit sommerhus.

Affaldsbeholdere
På Fanø skal man sortere bioaffaldet fra det øvrige affald: Bioaffald er for eksempel rester af grøntsager, frugt, kød og fisk. 
Der leveres en beholder til bioaffald og en beholder til restaffald i stedet for din affaldssæk.
Såfremt dit feriehus er beregnet til flere end seks personer, er det nødvendigt, at du har to restaffaldsspande, idet affaldsmængden er større i løbet af ugen. 
Læs mere her.
I nogle sommerhusområder kræver lokalplanen, at affaldsbeholdere skal være afskærmede.
Se forslag her: Afskærmning af affaldsbeholdere.

Brug genbrugsstationen
Genbrugsstationen finder du på Sønder Nytoft 7 i Nordby. Her kan du aflevere alt sorteret affald, dog ikke rest- og dagrenovationsaffald.

- Se genbrugsstationen åbningstider og læs mere her
Igloerne, som er opstillet flere steder på øen, er til flasker, papir og dåser.

igloernes placering markeret på kortet

Husmappe og brugsanvisninger
Danibo har sammensat en husmappe med generelle anvisninger og råd, som er blevet bragt ud i alle feriehuse og -lejligheder. Som husejer bør du i mappen indsætte praktiske oplysninger om lige netop dit hus.
Vi ser ofte, at der i husene ligger adskillige brugsanvisninger, hvoraf nogle ikke er på dansk/tysk/engelsk og andre ikke længere relevante. Det er en meget god idé at sortere i dem, markere den relevante tekst og samle dem i en mappe. Det er en service, som lejerne sætter stor pris på!

Hold musene ude
Det er sjældent til at undgå, at der flytter en mus eller to ind i feriehuset. Hvis du har små logerende, er vort råd, at du minutiøst gennemgår huset og finder alle små huller og sprækker, som musene kan benytte som indgang. Det er ofte under køkkenvasken samt rundt om rør og vandledninger til vaskemaskiner og opvaskemaskiner. Fyld ståluld i hullerne og tætn med silikone. Herefter kan du begynde at bekæmpe de mus, der måtte være inden for i huset. 
Vor metode er måske omfattende, men den er frem for alt også effektiv.

Vinterfast
Hos Danibo opererer vi med begrebet "vinterfaste huse". Den udlejer, hvis ejendom er helårsisoleret og egnet til udlejning i vinterhalvåret, og som i øvrigt er interesseret i vinterudlejning, kan tilmelde sit hus som vinterfast hos Danibo. Dette medfører, at huset hele vinterhalvåret skal stå med minimum 5 grader varme, som i langt de fleste tilfælde er tilstrækkeligt til at holde et hus frostfrit. 

Fra ca. november til marts udlejer vi af hensyn til vejrforholdene kun "vinterfaste" feriehuse og -lejligheder.

Fornyelse af udlejningsaftale
Maj måned er tiden for revidering af udlejningsaftalerne. Vi sender da udlejningsaftaler for den kommende sæson ud til alle vore husejere, og aftalen kan således kun forlænges ved en ejers fornyede tiltræden.

Inventarliste (link til listen)

Liste over lokale håndværkere (link)

Nyttige adresser / Telefon numre (link)

 

 

Skatteregler
Som udlejer af et feriehus, kan du vælge mellem to opgørelsesmetoder, når du skal beskattes af lejeindtægten:

Vi nævner her den mest anvendte "40% reglen":
Den mest anvendte model, der bygger på et fast fradrag i lejeindtægten. Metoden er særlig velegnet til feriehusejere med begrænset udlejning, og som også selv benytter deres hus. Med denne opgørelsesmetode er de første kr. 40.900,- af al indtægt skattefri (gældende for 2019).

Af indtægten over kr. 40.900,- kan fratrækkes yderligere 40%, hvorefter den resterende indtægt beskattes som kapitalindkomst. 
Hvis du vælger denne metode, skal du betale fuld ejendomsværdiskat, men kan dog fratrække alle renter på lån i huset.

40% reglen - fast fradrag

Bruttolejeindt. inkl. el, tlf. m.m

kr. 60.000,00

- Skattefrit bundfradrag

kr. 40.900,00

Overskydende indtægt

kr. 19.100,00

- 40% fradrag af kr. 19.100,00

kr.   7.640,00

Til beskatning

kr. 11.460,00

Få mere information her.