Brancheforening

Danibo - Fanø Sommerhusudlejning er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening

Feriehusudlejernes Brancheforening blev stiftet i 1977 med følgende formål:

  • at virke for en samlet, enig og stærk branche
  • at styrke den kollegiale forståelse og samarbejdet mellem branchens udøvere i ind- og udland
  • at varetage medlemmernes kommercielle og politiske interesser gennem medlemsmøder eller andre passende aktiviteter
  • at virke for en generel højnelse af branchens anseelse, bl.a. ved at tilvejebringe og opretholde såvel etisk som forretningsmæssigt forsvarlige forhold inden for branchen.

Læs mere om Feriehusudlejernes Brancheforening