Ved ankomst

Nøgleudlevering

Nøglen til den lejede feriebolig udleveres på Danibos kontor på havnen i Nordby. Såfremt du som lejer ankommer uden for vor åbningstider, beder vi dig for god ordens skyld meddele os dette, så vi kan aftale nærmere omkring nøgleudlevering. Hvis kontoret er lukket, når du ankommer, vil der være en henvisning i ruden i kontordøren.

Skulle der opstå akutte problemer under opholdet, kan du som lejer altid få fat i Danibo.  Ring til os på telefon 75 16 36 99.

Aflæsning af el, vand, telefon og olie Ved ankomst til den lejede feriebolig kan det tænkes, at lejer selv skal slå HFI-relæet til. Sammen med nøglen til den lejede feriebolig udleverer vi også en strømkuvert.

El 
Ved ankomst til huset skal lejer selv aflæse el-måleren og notere tallet på strømkuverten. Vi gør opmærksom på, at målertallet er uden decimaler.
El-måleren skal også aflæses ved afrejse. El-måleren befinder sig i langt de fleste tilfælde uden på huset.

Vand
Såfremt der er installeret en vandmåler i huset skal lejer aflæse vandmåleren og notere tallet på strømkuverten. Vandmåleren skal også aflæses ved afrejse.


Telefon
Såfremt der er telefon til rådighed i den lejede feriebolig, skal telefonens medløbstæller også aflæses ved lejers ankomst og afrejse.
Tryk venligst TOTAL-knappen og aflæs. Tallet noteres også på den udleverede strømkuvert. I enkelte tilfælde findes der ingen medløbstæller, hvorfor lejer skal tælle antallet af minutter, der telefoneres for.

Olie:
Ganske få feriehuse har oliefyr, som også skal aflæses.

Reklamationer
Eventuelle reklamationer vedrørende den lejede feriebolig skal straks meddeles til Danibos kontor og senest to dage efter feriens begyndelse. Reklamationer vedrørende rengøring skal meddeles på indflytningsdagen. Lejer er forpligtet til at give Danibo en rimelig frist til afhjælpning af eventuelle fejl/mangler, som reklameres af lejer. Såfremt lejer rejser fra ferieboligen uden forinden mundtligt at have underrettet Danibo og uden at have givet Danibo en rimelig frist til at rette eventuelle fejl/mangler, kan Danibo ikke pålægges nogen erstatningskrav, idet lejer selv har umuliggjort en rettelse af fejlen/manglen.

Reparationer 
Ved ekstraudstyr som opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler, parabolantenne etc. kan eventuelle skader ikke altid repareres på lørdage og søndage. Ofte er det nødvendigt at rekvirere assistance fra fastlandet, hvilket ikke altid kan ske samme dag, som skaden opstår.  Danibo hæfter ikke ved sådanne kortfristede afbrydelser. 

Ved eventuelle reparationer har vi til husene ekstra nøgler, hvilket vil sige, at vi uafhængigt af lejers tilstedeværelse kan låse os ind og udføre arbejdet. 

Støjgener
Når vore gæster holder ferie i Danmark, går dagligdagen videre. Hertil hører også larm og støj, som ikke kan undgås. Det kan f.eks. være fra byggeri, fly- og gadetrafik etc. Vi er overbeviste om, at vore gæster har forståelse for, at vi ikke kan være ansvarlige herfor.

Insekter
Danibo påtager sig intet erstatningskrav i forbindelse med forekomst af insekter og skadedyr (fluer, edderkopper, myrer, bænkebidere, mus o.l.), som naturligt forekommer i naturområder. I tilfælde af ekstreme gener kan lejer kontakte Danibo, som vil forsøge at hjælpe bedst muligt.

Reparationer
Ved ekstraudstyr som opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler, parabolantenne etc. kan eventuelle skader ikke altid repareres på lørdage og søndage. Ofte er det nødvendigt at rekvirere assistance fra fastlandet, hvilket ikke altid kan ske samme dag, som skaden opstår. Danibo hæfter ikke ved sådanne kortfristede afbrydelser. Ved eventuelle reparationer har vi til husene ekstra nøgler, hvilket vil sige, at vi uafhængigt af lejers tilstedeværelse kan låse os ind og udføre arbejdet.

Poolservice
Alle vore sommerhuse med swimmingpool får hver uge foretaget vandkontrol. Vi råder tillige over enkelte huse med større spa med plads til fire personer. Vandet er permanent påfyldt i disse spa-bade, hvorfor der også her foretages kontrol. Huse med swimmingpool: 275, 301, 485, 751, 913, 964, 1030 og 1054. Huse, hvor vand permanent er påfyldt spabadene:  420, 485, 751, 772, 899, 964, 1039, 1050 og 1111. Vi gør opmærksom på, at denne service udføres selv om lejer ikke er hjemme og tilstede i feriehuset.

Renovation Renovationsselskabet indsamler kun de specielle grå sække. Stil derfor ikke andre sække ved skraldespanden. Ekstra Fanø-Grøn sække kan købes hos Danibo for kr. 100,00 pr. stk.. På Fanø sorterer vi affaldet, og vi beder lejerne fordele deres affald i de såkaldte igloer, der er opstillet forskellige steder på øen.

Aske fra brændeovnen skal altid afkøles, og det skal sikres, at det er uden gløder! Derefter skal det lægges i skraldespanden indpakket i plastik.

Telefon og adresseliste
De nyttigste telefonnumre og adresser på Fanø.

Lægehuset Fanø, Vestervejen 1, Nordby: Tlf. konsultation: Man.-fredag: kl. 8-9 Tidsbestilling: Man.-fredag: kl. 10 -12 Tlf.: 75 16 32 22

Lægevagten 70 11 07 07

Apoteker  Fanø Apotek Hovedgaden 84, Nordby  75 12 03 59

Tandlæge Mettelise Gammelgaard Toldbodvej 1, Nordby  75 16 13 85

Dyrlæge  Tidsbestilling nødvendig kl 8.00 - 10.00 Bente Østergaard Hovedgaden 126, Nordby Bente: 29 24 76 63 / Birgitta: 28 99 75 57

Politi på Rådhuset  Kontortid: mandag kl. 10.00 - 12.00 og torsdag kl. 15.00 - 17.00

Esbjerg politi   114

ALARM   112

Autoværksteder  Fanø Autoværksted Strandvejen 4, Nordby 75 16 35 20

Tankstation OK, Strandvejen 21, Nordby

Post  Postbutik i boghandlen Hovedgaden 58, Nordby Åbningstider: mandag til fredag kl. 10.00 - 17.00   70 70 70 30

Pengeautomat / Bank Danske Bank, Hovedgaden 74, Nordby

Fanø Spare- og Laanekasse: Hovedgaden 51, Nordby Landevejen 41, 

Taxa: +45 88 44 33 99

Fanø Rådhus  Skolevej 5-7, Nordby  76 660 660

Fanø Trafikken Dokvej 5, 6700 Esbjerg - Se færgeplan   70 23 15 15

Fanø Turistbureau  Færgevej 1, Nordby - Se åbningstider  70 26 42 00