Lejebetingelser

Ankomst- og afrejsedage

På grund af den megen trafik til og fra Fanø, har vi hos Danibo valgt at fordele ankomster og afrejser over fredag, lørdag og søndag:

Katalog nr. 00100 - 00550 skiftedag fredag
Katalog nr. 00551 - 00900 skiftedag lørdag
Katalog nr. 00901 - skiftedag søndag

Der kan forekomme undtagelser.

Over jul og nytår finder ankomst og afrejse ikke nødvendigvis sted i weekenden. Der er mulighed for valgfri ankomstdag.

Lejer overtager den lejede feriebolig kl. 15.00 og bedes på afrejsedagen forlade boligen kl. 10.00. Såfremt lejer har bestilt slutrengøring, er afrejsetidspunktet dog kl. 9.00.

Danibo forbeholder sig retten til at lave en tilfredshedsundersøgelse efter opholdet.
Dette vil foregå via e-mail, og lejer er naturligvis ikke forpligtet til at besvare denne undersøgelse.

Danibo må ikke udleje feriehuse til grupper af unge mennesker. Danibo afgør definitionen herfor. Danibo må kun udleje feriehuse til familier.

Udlejning over jul/nytår

Der er mulighed for at booke med valgfri ankomstdag henover jul og nytår, så længe der bookes for minimum 1 uge.

SPAR-tilbud

2021

Der er mulighed for at opnå rabat på mange af vores ferieboliger i sæson D, E og F. Bemærk, at de to SPAR-tilbud herunder IKKE gælder bookinger over påske, jul/nytår samt i uge 25, 26 og 35. Disse SPAR-tilbud kan ikke kombineres, og en allerede indgået booking kan ikke ændres til fordel for et SPAR-tilbud.

2022

Der er mulighed for at opnå rabat på mange af vores ferieboliger i sæson E og F og desuden i ugerne 40, 41 og 42. Disse SPAR-tilbud kan ikke kombineres, og en allerede indgået booking kan ikke ændres til fordel for et SPAR-tilbud.

1. Lej et hus i tre uger, men betal kun for 16 dage.

2. I bor to personer i et feriehus i minimum én uge, og opnår en rabat på 10%.

Det er vigtigt, at I kun er to personer, der bor i huset, da rabatten ellers frafalder. Rabatten er ikke gældende ved mere end 1 husdyr i huset.

 

Ekstra omkostninger

I lejeprisen er ikke inkluderet følgende:

 

Ekspeditionsgebyr
Normalt kr. 150
Ved udlejning over jul og nytår kr. 225
Opkræves på lejekontrakten

 

Depositum
Depositummet andrager mindst kr. 800,-
Ved større huse og luksushuse er depositummet højere.
Depositum opkræves på lejekontrakten og dækker eventuelle skader eller manglende rengøring. Energiforbrug må ikke modregnes i depositummet. Beløbet returneres ca. tre uger efter lejers afrejse såfremt huset er efterladt i rengjort og ubeskadiget stand.

 

Energiforbrug
En Kwh koster kr. 2,73
Lejer skal selv aflæse elmåleren ved ankomst og afrejse.
Energiforbruget afregnes ved afrejse på vores kontor. Det kan således ikke modregnes i et eventuelt depositum.
Vi gør opmærksom på, at elforbruget i spa- og poolhusene er større end i normale huse.

Såfremt lejer ikke afregner energiforbruget ved afrejse, forbeholder vi os retten til at pålægge et regningsgebyr på kr. 130.

 

Vand
En m3 vand koster kr. 58,00
Lejer skal selv aflæse vandmåleren ved ankomst og afrejse. Det er kun enkelte af vores huse, hvor der skal afregnes vand efterfølgende. Ved de øvrige huse er vand inkluderet i prisen på feriehuset.
Vandforbruget afregnes ved afrejse på vores kontor. Det kan således ikke modregnes i et eventuelt depositum.

Såfremt lejer ikke afregner vandforbruget ved afrejse, forbeholder vi os retten til at pålægge et regningsgebyr på kr. 130.

 

Frivillig afbestilling- og afbrydelsesforsikring

Det anbefales, at der tilkøbes en afbestilling- og afbrydelsesforsikring gennem Danibo. Prisen herfor fastsættes ud fra lejebeløbet. Forsikringen kan ikke tilkøbes eller ændres efter indbetaling af 1. rate.

Danibo tegner afbestilling- og afbrydelsesforsikring ved Gouda Rejseforsikring, A. C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV.

Forsikringen træder i kraft, hvis følgende er opstået inden afrejse, og rejsen ikke kan gennemføres på grund af: Alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst; arbejdsløshed; graviditet; hvis din privatbolig bliver udsat for indbrud, brand, oversvømmelse.

Forsikringen træder i kraft, ved afbrydelse under ferieopholdet pga. akut alvorlig sygdom eller tilskadekomst, så resterende lejedage dækkes.

Se i øvrigt priser og forsikringsbetingelser her.

 

Slutrengøring
Eventuel slutrengøring kan bestilles hos Danibo senest tirsdag før afrejse. Lejere, der har bestilt slutrengøring, skal forlade det lejede hus/lejlighed senest kl. 9.00 på afrejsedagen.

Vi gør opmærksom på, at opvask og tømning af opvaskemaskine ikke er omfattet af slutrengøringen. Endvidere skal det lejede hus forlades opryddet (affald i huset er tømt) og møblerne flyttet på plads.

- Priser på slutrengøringer

 

Øvrigt
F.eks. barneseng, barnestol, trækvogn, sengelinned m.m.

- Mere information om lejeprodukter

 

Lejekontrakten

Lejekontrakten er bindende og omfatter ferieboligen med grund og inventar. Den lejede feriebolig må ikke bebos af flere personer end angivet i kataloget. Såfremt husdyr ifølge kataloget er tilladt i ferieboligen, da højst ét dyr. Det er ikke tilladt at opsætte telte eller campingvogne på grunden. Lejer er forpligtet til at behandle den lejede feriebolig med omsorg, ligesom lejer ved afrejse enten selv skal rengøre boligen eller bestille en slutrengøring. Eventuelle selvforskyldte skader, som måtte opstå under din ferie på Fanø, skal straks meldes til Danibo, hvorefter der følger et erstatningskrav.

Danibo kan ikke drages til ansvar for tab, skader, uheld o.l., der måtte opstå som følge af indgåelse af lejekontrakten. Danibo er heller ikke ansvarlig for kontraktbrud fra feriehusejerens side. Danibo hæfter ikke ved force majeure, krig, strejke, naturkatastrofer, truende forhold o.l.

Danibo er berettiget til at kræve et depositum ved udlevering af nøgle hvis der ikke allerede er betalt depositum.

Lejebetingelserne er faste og ubetingede. Der tages forbehold for fejl. Eventuelle retsstridigheder afgøres i den retskreds, hvori ferieboligen er beliggende.

 

Betalingsbetingelser

Inden otte dage efter reserveringen af ferieboligen skal lejer indbetale 25% af kontraktbeløbet, dog minimum kr. 800. Danibo sender ikke lejer en kvittering.

Restbeløbet skal indbetales senest otte uger før ankomst.

Ved indgåelse af kortfristede kontrakter skal hele beløbet indbetales straks. Det kan også forekomme, at vi må bede lejer fremsende kvittering for overførelse.

 

Rengøring

Evt. slutrengøring kan bestilles hos Danibo senest tirsdag før afrejse, hvorefter det lejede hus skal forlades senest kl. 9.00 på afrejsedagen.

Følgende ved bestilling af slutrengøring skal følgende foretages af lejer:

Køleskabet skal være tømt.
Al affald skal være sorteret og fjernet.
Opvaskemaskinen skal være ren og tømt.
Boligen skal være ryddet op.
Brændeovn skal være kold og tømt.
Sengelinned, barnesenge m.m. skal bringes retur til Danibo.

 

Annullering og ændring af lejekontrakt

Såfremt lejer ønsker at annullere sin lejekontrakt, er Danibo berettiget til at forlange en rimelig erstatning. Meddelelsen om annullering skal foreligge skriftligt ved Danibo.

I situationer, hvor lejer ikke har tilkøbt afbestillingsgebyret, eller hvor afbestillingsgebyret er tilkøbt, men betingelserne for, at det kan træde i kraft, ikke er tilstede, andrager erstatningen fra Danibos som følger:

Fra modtagelsen af 1. rate og indtil 80 dage før planlagt ankomst:
10% af totalbeløbet (min. kr. 800) + afbestillingsgebyret, hvis det er tilkøbt

Fra 79 til 40 dage før planlagt ankomst:
25% af totalbeløbet (min. kr. 800) + afbestillingsgebyret, hvis det er tilkøbt

Fra 39 til 14 dage før planlagt ankomst:
80% af totalbeløbet (min. kr. 800) + afbestillingsgebyret, hvis det er tilkøbt

Fra 13 dage før planlagt ankomst:
90% af totalbeløbet (min. kr. 800) + afbestillingsgebyret, hvis det er tilkøbt

En ændring af kontrakten er til enhver tid mulig, såfremt katalog nr. og bookingtidspunkt forbliver uændrede.

Ombookinger betragtes som tilbagetrædelser med efterfølgende ny booking.

 

Reserveringer

Da Danibo ikke er indehaver af de tilbudte feriehuse og -lejligheder, kan vi kun modtage reserveringer for kommende år under følgende betingelser:

En reservering foretages mod en forudbetaling på kr. 200. Ved senere annullering fra lejers side, tilbagebetales beløbet ikke.

Den ønskede feriebolig skal stadig være at finde i programmet.

Ferieboligen skal fra ejers side være frigivet i den af lejeren ønskede periode.

Evt. nye priser vil være gældende ligesom husbeskrivelser med eventuelle ændringer.

Der må kun reserveres én feriebolig pr. familie.