Markedsføring af sommerhus

Feriehuskatalog
Vi udgiver hvert efterår vort feriehuskatalog. Kataloget udkommer på dansk samt tysk, og det totale oplag er på ca. 50.000 stk.
Kataloget udsendes efterfølgende til kunderne registreret i vores database. Derudover udleverer og forsender vi kataloger til interesserede i løbet af året.

Webside
Vor omfattende webside tjener først og fremmest som en interessant præsentation af Danibo og vore aktiviteter. Vi betragter websiden som en udvidelse af vor service, og det er vort mål at imødekomme de mange forskellige spørgsmål, som både udlejere og feriegæster måtte have. Samtidig har vi tilstræbt, at websiden på en indbydende måde skal præsentere Fanø. Vi ønsker, at den må virke som en appetitvækker med særligt hensyn til dem, der endnu ikke kender øen.

Nordsee-Holidays
Nordsee-Holidays er en strategisk alliance mellem Danibo og 6 andre privatejede feriehusudlejningsbureauer i henholdsvis Henne Strand, Ulfborg, Harboøre, Hvide Sande og Vejers Strand. Læs mere på www.feriering.dk
Som selvstændige feriehusudlejere ved den jyske vestkyst har vi flere ting til fælles og kan i visse situationer tjene som hinandens sparringspartnere. Men ud over erfaringsudvekslingen, samarbejder vi også i markedsføringsøjemed.

Annoncering
Annoncering i dagblade og feriemagasiner i ind- og udland er noget vi gør selvstændigt.