Danibo - Fanø Sommerhusudlejning   Danibo - Fanø Ferienhausvermittlung  

Lejebetingelser

Ankomst- og afrejsedage

På grund af den megen trafik til og fra Fanø, har vi hos Danibo valgt at fordele ankomster og afrejser over fredag, lørdag og søndag:

Katalog nr. 00100 - 00550 skiftedag fredag
Katalog nr. 00551 - 00900 skiftedag lørdag
Katalog nr. 00901 - skiftedag søndag

Der kan forekomme undtagelser.

Over jul og nytår finder ankomst og afrejse ikke nødvendigvis sted i weekenden.

Lejer overtager den lejede feriebolig kl. 15.00 og bedes på afrejsedagen forlade boligen kl. 10.00. Såfremt lejer har bestilt slutrengøring, er afrejsetidspunktet dog kl. 9.00.

 

Danibo forbeholder sig retten til at lave en tilfredshedsundersøgelse efter Deres ophold.

Dette vil foregå via email, De er naturligvis ikke forpligtet til at besvare denne undersøgelse.

 

Danibo må ikke udleje feriehuse til grupper af unge mennesker. Danibo afgør definitionen herfor. Danibo må kun udleje feriehuse til familier.

 

 

Udlejning over jul/nytår

For udlejning over jul og nytår gælder særlige betingelser.

Jul: Med afrejse indtil 28.12: Min. 1 uge D-pris + gebyr.

Nytår: 10 overnatninger eller mere: 7 C-dage + 3 D-dage (eller mere) + gebyr.

Nytår: Mindst 7 overnatninger: Min 1 uge B-pris + gebyr. Alt efter ejer ønske er der på nogle huse minimum udlejning på 10 - 14 dage.

Over jul og nytår finder ankomst og afrejse ikke nødvendigvis sted i weekenden.

 

Ekstra omkostninger

I lejeprisen er ikke inkluderet følgende: (2018 priser)

 

Ekspeditionsgebyr: Normalt kr. 100.
Ved udlejning over jul og nytår kr. 220.
Opkræves på lejekontrakten
Depositum: Depositumet andrager mindst kr. 800,-
Ved større huse og luksushuse er depositumet højere.
Depositum opkræves på lejekontrakten og dækker eventuelle skader eller manglende rengøring. Energi- og telefonforbrug må ikke modregnes i depositumet. Beløbet returneres ca. tre uger efter lejers afrejse såfremt huset er efterladt i rengjort og ubeskadiget stand.
Energiforbrug: En KwH koster kr. 2,50
Lejer skal selv aflæse elmåleren ved ankomst og afrejse.
Energiforbruget afregnes ved afrejse på vort kontor. Det kan således ikke modregnes i et eventuelt depositum.
Vi gør opmærksom på, at elforbruget i spa- og swimmingpoolhusene er større end i normale huse.

Såfremt lejer ikke afregner energiforbruget ved afrejse, forbeholder vi os retten til at pålægge et regningsgebyr på kr. 70.
Vand:

En m3 vand koster kr. 44,00
Lejer skal selv aflæse vandmåleren ved ankomst og afrejse.
Vandforbruget afregnes ved afrejse på vort kontor. Det kan således ikke modregnes i et eventuelt depositum.

 

Såfremt lejer ikke afregner energiforbruget ved afrejse, forbeholder vi os retten til at pålægge et regningsgebyr på kr. 70.

Telefonforbrug: En telefon enhed koster kr. 1,40.
Dette gælder når telefonen er forsynet med en telefontæller. I feriehuse uden telefontæller afregnes pr. telefoneret minut kr. 6,00.
Telefonforbruget afregnes ved afrejse på vort kontor og kan ikke modregnes i et eventuelt depositum.

Såfremt lejer ikke afregner energiforbruget ved afrejse, forbeholder vi os retten til at pålægge et regningsgebyr på kr. 70.
Afbestillingsgebyr: Tilkøb af afbestillingsgebyret er frivilligt. Det udgør 3,5% af lejen, dog minimum kr. 100, og rundes op til nærmeste hele tal.

Afbestillingsgebyret træder i kraft ved sygdoms- og ulykkestilfælde hos en af deltagerne, således at ferien heller ikke kan gennemføres af de andre deltagere. Når afbestillingsgebyret træder i kraft, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket kr. 800 og gebyret, når en lægeerklæring foreligger senest fire dage før den planlagte ankomst.
Svangerskab og dets følger, kroniske og epidemiske sygdomme samt personer over 75 år er ikke omfattet af afbestillingsgebyret.

- Mere om afbestilling
Slutrengøring: Eventuel slutrengøring kan bestilles hos Danibo senest tirsdag før afrejse. Lejere, der har bestilt slutrengøring, skal forlade det lejede hus/lejlighed senest kl. 9.00 på afrejsedagen.

Vi gør opmærksom på, at opvask og tømning af opvaskemaskine ikke er omfattet af slutrengøringen. Endvidere skal det lejede hus forlades opryddet og møblerne flyttet på plads.

- Priser på slutrengøringer
Øvrigt: F.eks. barneseng, barnestol, trækvogn, sengelinned m.m.

- Mere information om lejeprodukter

 

Lejekontrakten

Lejekontrakten er bindende og omfatter ferieboligen med grund og inventar. Den lejede feriebolig må ikke beboes af flere personer end angivet i kataloget. Såfremt husdyr ifølge kataloget er tilladt i ferieboligen, da højst ét dyr. Det er ikke tilladt at opsætte telte eller campingvogne på grunden. Lejer er forpligtet til at behandle den lejede feriebolig med omsorg, ligesom lejer ved afrejse enten selv skal rengøre boligen eller bestille en slutrengøring. Eventuelle selvforskyldte skader, som måtte opstå under din ferie på Fanø, skal straks meldes til Danibo, hvorefter der følger et erstatningskrav.

Danibo kan ikke drages til ansvar for tab, skader, uheld o.l., der måtte opstå som følge af indgåelse af lejekontrakten. Danibo er heller ikke ansvarlig for kontraktbrud fra feriehusejerens side. Danibo hæfter ikke ved force majeure, krig, strejke, naturkatastrofer, truende forhold o.l.


Danibo er berettiget til at kræve et depositum ved udlevering af nøgle.

 

Lejebetingelserne er faste og ubetingede. Der tages forbehold for fejl. Eventuelle retsstridigheder afgøres i den retskreds, hvori ferieboligen er beliggende.

 

Betalingsbetingelser

Inden otte dage efter reserveringen af ferieboligen skal lejer indbetale 25% af kontraktbeløbet, dog minimum kr. 800. Danibo sender ikke lejer en kvittering.

Restbeløbet skal indbetales senest otte uger før ankomst.

Ved indgåelse af kortfristede kontrakter skal hele beløbet indbetales straks. Det kan også forekomme, at vi må bede lejer fremsende beløbet pr. check.

 

Rengøring

Evt. slutrengøring kan bestilles hos DANIBO senest tirsdag før afrejse, hvorefter De skal forlade det lejede hus senest kl. 9.00 på afrejsedagen.

Følgende er ikke inkl. i slutrengøringen:

 • Køleskabet skal være tømt.
 • Al affald skal være fjernet.
 • Opvaskemaskinen skal være tømt.
 • Boligen skal være ryddet op.
 • Sengelinned, barnesenge m.m. skal bringes retur til Danibo.

 

Annullering og ændring af lejekontrakt

Såfremt lejer ønsker at annullere sin lejekontrakt, er Danibo berettiget til at forlange en rimelig erstatning. Meddelelsen om annullering skal foreligge skriftligt ved Danibo.

I situationer, hvor lejer ikke har tilkøbt afbestillingsgebyret, eller hvor afbestillingsgebyret er tilkøbt, men betingelserne for, at det kan træde i kraft, ikke er tilstede, andrager erstatningen fra Danibos som følger:

 

 • Fra modtagelsen af 1. rate og indtil 80 dage før planlagt ankomst:
  10% af totalbeløbet (min. kr. 800) + afbestillingsgebyret, hvis det er tilkøbt

 • Fra 79 til 40 dage før planlagt ankomst:
  25% af totalbeløbet (min. kr. 800) + afbestillingsgebyret, hvis det er tilkøbt

 • Fra 39 til 14 dage før planlagt ankomst:
  80% af totalbeløbet (min. kr. 800) + afbestillingsgebyret, hvis det er tilkøbt

 • Fra 13 dage før planlagt ankomst:
  90% af totalbeløbet (min. kr. 800) + afbestillingsgebyret, hvis det er tilkøbt


En ændring af kontrakten er til enhver tid mulig, såfremt katalog nr. og bookingstidspunktet forbliver uændrede.

Ombookinger betragtes som tilbagetrædelser med efterfølgende ny tilmelding.

 

Forreserveringer for 2019

Da Danibo ikke er indehaver af de tilbudte feriehuse og -lejligheder, kan vi kun modtage reserveringer for kommende år under følgende betingelser:

 

 • En forreservering foretages mod en forudbetaling på kr. 200. Ved senere annullering fra lejers side, tilbagebetales beløbet ikke.

 • Den ønskede feriebolig skal stadig være at finde i programmet for 2019.

 • Ferieboligen skal fra ejers side være frigivet i den af lejeren ønskede periode.

 • Nye priser for 2019 er gældende, ligesom en ny husbeskrivelse med eventuelle ændringer i 2019-kataloget.

 • Der må kun reserveres én feriebolig pr. familie.

Tilbage til toppen


Nordsø Partner Sommerhusudlejning - Sommerhuse langs nordsøen Nordsø Partner
Sommerhusudlejning
Danibo - Fanø Sommerhusudlejning - Sommerhuse på Danmarks dejligste ø Danibo - Fanø
Sommerhusudlejning
Nymindegab Feriehusudlejning - Sommerhuse ved Ringkøbing Fjord Nymindegab
Feriehusudlejning
Schultz Feriehuse - Sommerhusudlejning omkring Houstrup og Henne Strand Schultz
Feriehuse
Simosol Feriehusudlejning - Sommerhuse i Nordjylland, ved Limfjorden og på Djursland Simosol
Feriehusudlejning
© Danibo • Fanø Sommerhusudlejning | Cookies & Forbehold