Danibo - Fanø Sommerhusudlejning   Danibo - Fanø Ferienhausvermittlung  

Udlejningsbetingelser

§1

Oplysninger om feriehuset skal være korrekte og ajourførte, ændringer bedes hurtigst muligt meddelt Danibo.

§2

Ferieboligen skal være lovmæssigt i orden, velholdt og absolut hovedrengjort til sæsonen og fuldt møbleret. Servicen skal være i orden og tilstrækkelig til min. det antal personer huset må beboes af + 4 personer. I huse med opvaskemaskine skal der være service x 2. Senge, køjer, madrasser, dyner, puder og rullemadrasser skal være lækre og rene. Pæne og nye rengøringsrekvisitter og rengøringsmidler skal være til stede.
Ejer er pligtig til at tilstræbe den samme nøgle til alle husets udvendige døre, redskabsskur samt postkasse.

§3

Ferieboligen må i udlejningsperioden kun benyttes af lejerne. Ejer kan efter nærmere aftale med Danibo eventuelt disponere over sommerhuset i de perioder, hvor Danibo har dispositionsretten. Det er ingen selvfølge, at lørdag er ankomstdag.

§4

Danibo betaler skader op til kr. 10.000,-, minus en selvrisiko på kr. 500,-. Skader bedes omgående meddelt Danibo skriftligt. Erstatning ydes i de tilfælde, hvor hverken lejer, lejers forsikring eller ejers forsikring dækker skaden. Eventuelle særlige udgifter skal af ejer være tydeligt afmærket i huset, f.eks. brug af pejsebrænde, telefon m.m.

§5

Ejer accepterer ved sin underskrift, at Danibo kan rekvirere håndværkere til udbedring af mindre skader og evt. mindre supplerende indkøb.

§6

Berettigede reklamationer fra lejers side, der ikke kan eller vil blive bragt i orden af ejer, tillader ophævelse af lejemålet. Ejers misligholdelse af kontrakten medfører erstatningspligt. Eventuelle retsstridigheder afgøres i den retskreds, hvori ferieboligen er beliggende. I tilfælde af salg inden for kontraktperioden forpligter ejer sig til at oplyse den kommende ejer om opfyldelse af udlejningsaftalen og dens betingelser, hvilket bør indføres i slutsedlen. I modsat fald er ejer erstatningspligtig over for Danibo.

§7

Kontrakten gælder for kalenderåret, idet dog lejemål, der rækker få dage ind i det nye år respekteres. Kontrakten forlænges ved ejers fornyede tiltrædelse af aftalen. Separate lejemål, der afsluttes senest 28. december eller påbegyndes tidligst 3. januar, må afregnes til sæson D-pris.

§8

Afregning foretages hver ultimo i måneden, eller førstkommende hverdag derefter, forud for lejemålets påbegyndelse til og med ankomst d. 25. i den kommende måned. Første afregning i det nye år foretages d. 1. februar. El- og telefonforbrug afregnes løbende bagud. Kontrakter indgået med kort varsel afregnes førstkommende ultimo (kan ikke afregnes forud).
Advisering på udlejningsstatus vil hver måned blive sendt/mailet ved en total udlejningsoversigt. Udlejningsoversigten vil til enhver tid vise den aktuelle status. Vi gør her opmærksom på, at status også kan ændre sig med indgåede annulleringer, og lejemål vil derefter udgå fra listen. Vi anbefaler ejer løbende at holde sig orienteret med husets udlejningsstatus via Danibos hjemmeside og brug af ejerlogin.

§9

Danibo garanterer for fuld leje, såfremt lejeren afbestiller et allerede bekræftet og betalt lejemål senere end 30 dage før lejeperiodens start. Ret til genudlejning forbeholdes. Ejer kan således kun disponere over sit hus i forbindelse med en annulleret kontrakt efter aftale med Danibo.

§10

Danibo - Fanø Sommerhusudlejning påtager sig de fulde markedsføringsomkostninger og katalogisering. Kontrol og rengøring mellem lejemålene foretages af Danibo.

§11

Der tages forbehold for force majeure, strejke, krig og truende forhold.

§12

Danibo - Fanø Sommerhusudlejning indehaves af Hanne og Lene Thyssen.

Sommerhus katalognr.

Find sommerhus på katalog nr:

Søg Ledigt Sommerhus

Ankomst:
Ferielængde:
Voksne:
Børn (0-16 år):
1 husdyr:
Soverum:
Område:
Meter til Strand:
Pris kr. pr. uge:
Brændeovn Pool
Ekstra toilet   Spa
Internet Sauna
Opvaskemaskine  
Aktivitetsrum
Vaskemaskine  
Nordsø Partner Sommerhusudlejning - Sommerhuse langs nordsøen Nordsø Partner
Sommerhusudlejning
Danibo - Fanø Sommerhusudlejning - Sommerhuse på Danmarks dejligste ø Danibo - Fanø
Sommerhusudlejning
Nymindegab Feriehusudlejning - Sommerhuse ved Ringkøbing Fjord Nymindegab
Feriehusudlejning
Schultz Feriehuse - Sommerhusudlejning omkring Houstrup og Henne Strand Schultz
Feriehuse
Simosol Feriehusudlejning - Sommerhuse i Nordjylland, ved Limfjorden og på Djursland Simosol
Feriehusudlejning
© Danibo • Fanø Sommerhusudlejning | Cookies & Forbehold